In alle sectoren kunnen bedrijven van alle soorten en maten profiteren van het gebruik van bedrijfssoftware. Een dergelijke oplossing kan echter alleen zijn volledige potentie benutten als deze volledig is aangesloten op de bestaande IT-infrastructuur en de communicatie van systeem tot systeem zo naadloos mogelijk verloopt. Communicatie tussen ERP- en CRM-systemen is van bijzonder belang. Voordat we hier dieper op in kunnen gaan, is het echter eerst nodig om te definiëren wat de termen ERP en CRM precies inhouden.  

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (kortweg ERP) beschrijft de centrale taak van elk bedrijf om al zijn eigen middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Daartoe wordt in de ondernemerspraktijk gebruik gemaakt van een groot aantal bedrijfsprocessen. Deze kunnen allemaal in kaart worden gebracht met behulp van ERP-software.

Het systeem volgt meestal een modulaire aanpak: de functies die nodig zijn op een bepaalde afdeling worden in kaart gebracht binnen een module. Alle modules zijn met elkaar verbonden via het centrale ERP. Dit ondersteunt ook de uitwisseling van informatie van afdeling tot afdeling.

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management (CRM) wordt ook wel omschreven als de consequente oriëntatie van een bedrijf op zijn eigen klanten. Dit gaat ook hand in hand met het systematisch inrichten van alle klantrelatieprocessen. CRM-software stelt bedrijven in staat om alle klantrelatieprocessen digitaal in kaart te brengen. 

Hierdoor is het beter in staat om te achterhalen wie de doelgroep is, wat hun behoeften zijn en waar ze zich bevinden. Gebruikers van het systeem zijn hierdoor beter in staat om in te spelen op de behoeften van de doelgroep.

Het samenspel tussen ERP en CRM

CRM-software kan ook worden geleverd als onderdeel of module van ERP-software. Dit zorgt ervoor dat de informatie die in het CRM-systeem is opgeslagen, ook beschikbaar is in de ERP-software, en vice versa. Binnen de CRM-software wordt alle klantinformatie van verschillende kanalen samengebracht en centraal opgeslagen. Daar kunnen ze worden geëvalueerd met behulp van moderne analysetools. Op deze manier is het mogelijk om diepgaande inzichten te krijgen in zowel de eigen klanten als de markt in het algemeen.

Hierdoor worden bedrijven en besluitvormers in staat gesteld om klanten gerichter aan te spreken met aanbiedingen die voor hen relevant zijn. Zo kunnen bedrijven een doorslaggevend concurrentievoordeel behalen ten opzichte van de concurrentie door de gerichte evaluatie van big data.

ERP en CRM koppelen: de voordelen

Informatie over de huidige klantwensen en de markt in het algemeen is belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld bij inkoop of inkoop. Op deze manier kunnen voorraadniveaus worden geoptimaliseerd: organisaties weten immers beter waar en wanneer men behoefte aan het product heeft.

Daarnaast is een koppeling ook op operationeel niveau voordelig. Bestellingen die rechtstreeks via het CRM-systeem binnenkomen, kunnen bijvoorbeeld direct worden doorgestuurd naar het ERP. Afhankelijk van de inrichting van de IT-infrastructuur is het ook mogelijk om orders via het ERP-systeem binnen te krijgen. In dit geval wordt de bestelling dan automatisch in het CRM-systeem in het betreffende klantenbestand genoteerd. In een toekomstig artikel zullen wij de voordelen van branchespecifieke CRM-software voor de foodsector nader bekijken. Bent u in de tussentijd benieuwd naar leveranciers die u zouden kunnen voorzien van zowel een ERP- als een CRM-systeem? Vul dan het formulier op onze vergelijkingspagina in en kom in contact met één van de vele softwareontwikkelaars!

Pin It on Pinterest